Studio

Studio Rental

เช่าสตูดิโอ พร้อมอุปกรณ์ไฟ (ไม่รวมกล้อง เลนส์ และคอมพิวเตอร์)

  • 1 ชม. 800 บาท
  • 4 ชม. 3,000 บาท
  • 6 ชม. 4,500 บาท
  • 8 ชม. 5,500 บาท

Remark:

  • หากไม่ได้ใช้ช่างภาพของทางสตูดิโอ ผู้เช่าจะต้องจัดไฟในการถ่ายภาพด้วยตนเอง
  • สี Background ที่มีให้ คือ ขาว ดำ เทา (เราจะทำการจัดเตรียมสีแบกกราวน์ที่ท่านเลือกไว้ให้ล่วงหน้า)
  • หากต้องการเปลี่ยนสี Background เราจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสีฉาก 400 บาท/ครั้ง